Regler för ROT-avdrag

De arbeten vi utför mot privatpersoner sker i stort sett alltid med ROT-avdrag. Avdraget får ske på renoveringar, tillbyggnationer och ombyggnationer och innebär att 30 % av arbetskostnaden dras av.

I offert och på faktura framgår det alltid hur stor arbetskostnaden är, ROT-avdraget samt slutsumma att betala. Som mest kan avdrag ske på 50 000 kr per år.

Grundläggande krav

Du måste äga eller vara delägare av bostaden när ROT-arbetet utförs.

Du måste fylla minst 18 år det beskattningsår som avdrag önskas.

Du måste vara skriven i Sverige och därmed vara skatteskyldig.

Du måste ha betalat skatt (eftersom avdraget kvittas mot skatteinbetalning)

Du måste betalat fakturan det år som avdraget ska gälla. Därmed kommer det anges i deklarationerna året efter.

Du får inte vara släkt med de som utför arbetet.

Bostaden måste vara minst 5 år gammal.

Är du osäker på om du kan få ROT-avdrag eller inte? Vi kan svara på de flesta generella frågor.

Är du osäker på om du redan utnyttjat hela årets avdrag? Gå till Skatteverket.se. Logga in med Bank ID. Gå till ROT- och RUT-avdrag. Där framgår alla avdrag som skett under året.